Selve bygget til Ladekaia ble brukt av tyskerne under andre verdenskrig som et av nord-europas største lager for miner og torpedoer, man kan enda se de gamle skinnene, kranene og byggestrukturen tyskerne brukte. Etter krigen sto bygget ubrukt frem til 2015, da ombyggingen kom i gang.

Ladekaia hadde oppstart sommeren 2016 og har siden vært en populær destinasjon for både tur og hygge. Vi har troen på at god atmosfære sammen med god mat, gir en god følelse og en pause fra en ellers hektisk hverdag.